Tıbbi atık toplama araçları, özellikle hastane ve özel kliniklerde en çok kullanılan medikal ekipmanlar arasında yer alır. Tıbbi alanda hasta muayene ve tedavilerinde kullanılan malzemelerin düzenli bir şekilde toplanıp imha edilmesi gerekir. Bu yüzden tıbbi atıkların hastalara, sağlık personeline ve çevreye zarar vermemesi adına tıbbi atık toplama ekipmanları kullanılır. Hemen hemen bütün hastane ve kliniklerde gördüğümüz bu ekipmanların sağlık personeli tarafından aslına uygun olarak kullanılması gerekir. Ancak bu sayede tıbbi materyaller sağlığa ve çevreye zarar vermeden toplanıp sorunsuz bir şekilde imha edilebilir.

Tıbbi Atık Nedir?

Tıbbi atık türleri, özellikle hastanelerde sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak açısından son derece önemlidir. Genellikle belediye ekipleri tarafından devlet ve özel hastanelerden özenli bir şekilde toplanan tıbbi atık, adından da anlaşılacağı üzere hastalık riski taşıyan atıklardır. Hem insan sağlığına hem de çevrenin ve doğanın korunmasına karşı risk oluşturabilen bu tür atıklara genel anlamda tıbbi atık denir. Tıbbi atıkların üretildiği bölümde çalışan sağlık personeli ile temizlik personeli, atık toplama ekibiyle koordineli bir şekilde çalışır. Bu sayede tıbbi atıklar, tıbbi atık toplama ekipmanları kullanılarak sağlıksız bir koşul oluşturmadan toplanıp imha edilebilir. Söz konusu tıbbi atık toplama ekipmanlarının kullanımından temizlik şirketi çalışanları ile hastanedeki sağlık personeli sorumludur.

Tıbbi Atık Çeşitleri Nelerdir?

Tıbbi atık çeşitleri arasında birbirinden farklı unsurlardan kaynaklanan farklılıklar görülebilir. Tıbbi atık, genelde her türlü hastalık etiketiyle bulaşmış ve bulaşması muhtemele görülen atık grubunu temsil eder. Tıbbi atıklar genel anlamda 3 farklı gruba ayrılır. Enfeksiyöz atıklar, enfeskiyöz atıkların yayılınımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektirmektedir. Hastanelerden çıkan tıbbi atık çeşitleri şunlardır:

 • Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları
 • Kültür ve stoklar
 • Enfekte vücut sıvıları
 • Serolojik atıkları
 • Lam, lamel, pipet ve petri gibi laboratuvarda kullanılan malzemelerin atıkları
 • Kan ve kan ürünleri ile bunlara kontamine olan nesneler (pamuk, yara bandı vb.)
 • Kullanılmış ameliyat giysileri (Önlük, kumaş, eldiven, bez vs.)
 • Diyaliz atıkları
 • Karantina atıkları
 • Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
 • Organ parçaları 

Bunların yanı sıra hastanelerde patolojik atıklar da tıbbi atık türüne girer. Tıbbi atıkların yönetmeliğe uygun koşullarda ayrı bir alanda toplanması son derece önemlidir. Diğer evsel atıklardan uzak bir konumda toplanan tıbbi atıkların toplanıp imha edilmesinde tıbbi atık toplama ekipmanları kullanılmalıdır.

Tıbbi Atıklar Nasıl Toplanır?

Tıbbi atık toplama işlemi sırasında, atığın türüne ve enfeksiyon riskine bağlı olarak farklı ekipmanlar kullanılabilir. Örneğin tıbbi atık poşetleri, toplanacak tıbbi atığın türüne göre farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Bu tür tıbbi atık torbalarının rengi, boyutu ve kalınlığı farklı olabilir. Atılan tıbbi atıkların deforme olmadan ve insan sağlığını tehdit etmeden toplanıp imha edilebilmesi için sağlık personeli ile temizlik personelinin kurallara uygun hareket etmesi gerekir. Ancak bu sayede tıbbi atıkları sorun yaşamadan toplanıp insan sağlığını tehdit etmeden atılabilir.

Tıbbi Atık Toplama Ekipmanları

Tıbbi atık toplama ürünleri, medikal çalışma alanlarında en çok kullanılan ekipmanlar arasına girer. Tıbbi atık kontrolü yönetmeliğine uygun olarak hastanelerde bu atıkların kurallara göre toplanıp imha edilmesi gerekir. Hastanelerde ve özel kliniklerde sık sık gördüğümüz tıbbi atık toplama ekipmanları arasında şunlar yer alır:

 • Kırmızı tıbbi atık torbası
 • Siyah tıbbi atık torbası
 • Sızdırmaz bidonlar
 • Mavi tıbbi atık torbası
 • Kesici delici alet kutusu
 • Atık pil kutusu 

Görüldüğü üzere tıbbi atık toplama ekipmanları poşetlerden veya sıvılar için bidonlardan oluşabilir. Bu ekipmanların her türlü hastane ve klinik ortamında bulunması gerekir.