Tıbbi atık poşetinin işlevi, özellikle doktor muayenehanelerinde ve kliniklerde son derece önemli bir yere sahiptir. Adından da anlaşılacağı üzere tıp alanında geniş bir kullanım alanına sahip olan bu poşetler, materyal bakımından da özel olarak imal edilirler. Hastanelerde hem sağlık personelinin hem de hastaların kullanımına açılan bu poşetler ile tıbbi atıkların güvenli bir şekilde bir arada tutulması sağlanır. Bu yazımızda tıbbi atık poşetleri hakkında en çok merak edilen tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Tıbbi Atık Poşeti Nedir?

Tıbbi atık torbası, kliniklerde, hastanelerde ve doktor muayenehanelerinde görmeye alışkın olduğumuz bir nevi atık kutusu veya poşetidir. Tıbbi atık poşetleri, içinde kesici delici, katı atıklar, patolojik ve enfekte atıkları olarak 3 ana grupta bulunan maddelerin atıldığı torbalardır. Enfekte atıkların normal çöp poşetlerine atılması, bu maddelerden ve çöplerden diğer insanların sağlığını tehdit edebilecek hastalıklar yayılmasına neden olabilir. Dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden bu tür zararlı tıbbi atıkların gerekli şekilde toplanıp imha edilmesi son derece önemlidir.

Tıbbi atıklar özenle ayrı torbalarda toplanmalı ve uzmanların bahsettiği yöntemler kullanılarak imha edilmelidir. Ancak bu sayede enfekte ve zararlı maddelerin doğaya ve insanlığa karışmadan yok edilmesi sağlanabilir. Günümüzde hastanelerde mutlaka bulunması gereken tıbbi ekipman ve materyallerden biri olan tıbbi atık poşeti, hastalar tarafından da kullanılabilir. Ancak bu poşetlerin üzerinde tıbbi atık atılacağını gösteren bir işaret olduğu için hastalar evsel atıklar yerine tıbbi atıkları (pamuk, yara bandı, iğne bandı vs) bu atık poşetlerine atmalıdır.

Tıbbi Atık Poşetinin İşlevi

Tıbbi atık poşetlerinin kullanım amacı, temelde insan sağlığına zarar verebilecek tıbbi atıklarında ayrı bir torbada toplanıp imha edilmesini kolaylaştırmaktır. Torbalar, hastanelerde karşılaşılan tıbbi atıklara göre 3 farklı tip tıbbi atık poşeti şeklinde üretilir. Tıbbi atık poşetlerinin 3 farklı ana gruba ayrılmış olması ve sınıflandırılması, söz konusu atıkların cinsini belirlemede kolaylık tanır. Tıbbi atık poşetine hastane ve kliniklerde hem sağlık personeli hem de hastalar tarafından atılabilen tıbbi medikal ekipmanlar ve atıklardan bazıları şunlardır:

  • Kullanılmış iğneler
  • Doktor veya hemşire muayene eldivenleri
  • Ameliyat giysileri
  • Laboratuvarda bulunan katı atıklar
  • Kullanılmış tıbbi ekipmanlar
  • Pamuk ve yara bantları
  • Muayene ekipmanları

Bu tür atıkların insan ve doğa sağlığına zarar vermemesi adına diğer medikal ekipmanlardan ve atıklardan ayrıştırılması gerekir. Bu şekilde ayrıştırma yapılarak atılan tıbbi atıklar, poşetler sayesinde kolaylıkla bir araya getirilir ve uygun şartlar altında imha edilebilir. Her tıbbi atık grubuna uygun olacak şekilde farklı materyallerde ve farklı boyutlarda tıbbi atık poşetini kullanmak mümkündür.

Tıbbi Atık Poşeti Nasıl Kullanılır?

Tıbbi atık poşeti kullanımı, günümüzde en yaygın şekilde hastanelerde ve kliniklerde görülür. Bu tıbbi atıkların uygun koşullar altında, doktor, hemşire, hasta ve diğer kişilerin sağlığına zarar vermeden bir araya getirilmesi gerekir. Bu yüzden kliniklerde ve hastanelerde zararlı maddelerin ayrı bir yerde toplanması son derece önemlidir. Tıbbi atık poşetlerinde farklı renkler kullanım için önem taşır. Tıbbi atık poşetleri kliniklerde normal çöp kutusu ve poşetlerinden daha uzak bir alanda konumlanmalıdır.

Tıbbi Atıklar Nasıl Toplanır?

Tıbbi atık toplanması sırasında poşetlere tıbbi atıkların türüne göre doldurma yapılmalıdır. Örnekle açıklamak gerekirse mavi tıbbi atık poşetleri sadece ilaç ve ilaç kutuları için kullanılır. Evsel atıklar siyah renkli tıbbi atık poşetlerine konur. Tıbbi atık poşetleri bu şekilde işlevsel olarak kullanılıp hastanedeki atıkların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmaması sağlanabilir.