Steteskop Kullanımı Nasıl Yapılır? Hangi Durumlar İçin Kullanılır? Stetoskoplar birçok tıp mesleğinde önemli bir araçtır. Hastaların kan basıncını, kalbini ve akciğerlerini değerlendirmek için kullanılan ilk araçlardan biridir. 

Steteskoplar Nasıl Çalışır?

Steteskopun hastaya temas eden kısmı diyafram olarak bilinen kapalı bir zardır. Kullanım sırasında vücuttan gelen ses dalgalarını steteskop tüpünün içindeki havaya aktarır. Uzun, dar tüp, doktor tarafından duyuldukları kulak ucuna giderken vücudun seslerini etkili bir şekilde yükseltir.

Steteskop Kullanımı

 • Takma: Kulağı kapatmak için kulak uçları bükülmelidir. Doğru yapıldığında uçlar burnu işaret edecek ve dış sesler daha yumuşak hale gelmelidir.
 • Tutma: Göğüs parçası, baskın elinizde, işaret ve orta parmaklar arasında, mafsalın hemen üstünde tutulmalıdır. Parazit gürültüsünü önlemek için, sabit tutmak için başparmağınızı tüpün altına kıvırın.
 • Yerleştirme: Steteskop ideal olarak doğrudan cilde veya gerekirse en fazla bir kat giysiye yerleştirilmelidir.

Steteskop Ne için Kullanılır?

1. Kan basıncını ölçme

Bu bir stetoskopun en popüler kullanımı olsa da kolayca yanlış yapılabilir. Bir kan basıncı manşonu üst kolun etrafına şişirildiğinden, stetoskop, manşetin hemen altında, brakiyal arterde duyulabilir kalp atışlarını dinlemek için kullanılır.

Tansiyon ölçümünü oluşturan iki sayı, sistolik ve diyastolik basınç, 1. Korotkoff sesleri ilk duyulduğunda ve 2. Korotkoff seslerinin hacmi önemli ölçüde düştüğünde kadrandan okunur. Birçoğuna ses durduğunda diyastolik basıncı okuması öğretilir. Bu, diyastolik basıncın çok düşük olmasına yol açtığı için tavsiye edilmez.

2. Akciğer seslerini tanımlayın

Göğüste ve sırtta kullanıldığında, stetoskoplar doğru nefes alıp almadığını kontrol edebilir ve hava yolu tıkanıklıklarını veya akciğer iltihabını tespit edebilir.

Vücudun sol ve sağ tarafındaki eşleşmiş bölgeleri veya aynı noktaları kontrol etmenin faydası, akciğerlerin doğrudan birbiriyle karşılaştırılabilmesidir. Bu şekilde yapıldığında, herhangi bir anormalliği tespit etmek çok daha kolay hale gelir.

En doğru dinleme için hasta sırt muayenesi sırasında öne doğru eğilmelidir. Hem göğüs hem de sırt için doktorlar köprücük kemiğinin üstünden başlamalı ve her seferinde bir eşleştirilmiş alan olacak şekilde aşağı doğru inmelidir.

3. Kalp seslerini dinlemek için steteskop kullanımı

Kalp atış hızını kontrol etmenin yanı sıra stetoskoplar, doktorları kalp atışındaki tehlikeli "çarpıntı" veya "üfürümler" konusunda uyarabilir. Bunları tespit etmek zor olsa da zamanla yeterince kalp dinlemek düzensiz sesleri daha belirgin hale getirecektir. Tam bir kalp muayenesi, her biri bir ana kalp kapakçığına karşılık gelen kalbin etrafındaki dört ana alanın dinlenmesini içerir.

 • Sternumun solunda, 2. kaburga pulmoner kapakçık
 • Sternumun sağında, 2. kaburga aşağı aort kapağı
 • Sternumun solunda, 4. kaburga alt triküspit kapakçığı
 • Sol nipel ile aynı hizada, 5. kaburga aşağı mitral kapağı

4. Bağırsak seslerini tanımlayın

Anormal bağırsak seslerini kontrol etmek oldukça basittir, ancak olası bağırsak tıkanıklıkları veya paralitik ileus durumlarında önemlidir. Borborygmi olarak bilinen yüksek sesli köpürme veya guruldama sesleri genellikle zararsızdır ve genellikle göz ardı edilebilir.

5. Anormal kan akışının saptanması (patlamalar)

Bir bruit, vasküler sorunların açık bir göstergesi olan belirgin bir sestir. Bruits genellikle söz konusu arterin normalden daha dar olduğunu ve bu da arterioskleroz veya anevrizma gibi tehlikeli durumların bir işareti olabileceğini düşündürür. Darbelerin genellikle tespit edildiği arterler:

 • Karotis (boyun)
 • Abdominal aort
 • Böbrek (böbrek)
 • Femur (uyluk)
 • İlyak (pelvis)
 • Alın
 1. Karaciğer boyutunun ölçülmesi için steteskop kullanımı

Bu prosedür yaygın olmasa da bir stetoskop, karaciğerin meme ucundaki dikey uzunluğunu ölçmeye yardımcı olabilir. Sağ meme ucunun altına yerleştirilen stetoskop ile işaret parmağı doğrudan meme ucu hattına, kemer hizasına kadar yerleştirilmelidir. Parmak meme ucuna doğru ilerlerken cildi nazikçe kaşıyarak, stetoskop, parmak karaciğerin üzerindeyken normalden çok daha donuk bir ses çıkarır.

Sözü edilen donukluğun duyulduğu başlangıç ve bitiş noktalarının işaretlenmesi, meme ucu hattındaki karaciğer uzunluğunun makul bir yaklaşıklığını verir. Yaklaşık 10 cm'lik bir ölçüm normal kabul edilir.

7. Hekim-hasta iletişimi için işitme cihazı

Hastaların işitme duyusunun zayıf olduğu durumlarda doktorlar hastanın stetoskopu takmasına izin verebilir. Doktorlar göğüs parçasından konuşarak bunu geçici bir işitme cihazı olarak kullanabilirler.

Steteskop Kullanımı: Bakım / Güvenlik

Hasta güvenliğini sağlamak için stetoskopların sık sık temizlenmesi gerekir. Göğüs parçası her kullanımdan önce alkol ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.